Na tržišču smo prisotni od leta 1990. Sodelujemo pri gradnji in posodabljanju železniških naprav, pomagamo graditi bazne postaje mobilnih operaterjev, z optičnimi kabli skrbimo za zveze Telekoma in elektro distributerjev, premaknemo kako opeko pri gradnji hidrocentral na reki Savi ter umikamo kable pri gradnji cest.

Seveda lahko za vas pridobimo tudi dokumente za gradnjo, kot so lokacijska informacija, projektni pogoji, pogodbe o služnosti, soglasja h projektu in gradbeno dovoljenje. Lahko vam tudi revidiramo projekte.

Kot uporabniki visoke tehnologije vseskozi sledimo novostim v panogah našega delovanja. Smo člani Inženirske zbornice Slovenije.