PAP INFORMATIKA INŽENIRING,d.o.o. izdeluje projektno in tehnično dokumentacijo ter vodi inženiring posle. Delujemo na naslednjih programih:


Železniški program

Za Slovenske železnice izdelujemo projekte za vgradnjo:

 • signalno varnostnih naprav,
 • telekomunikacijskih naprav in napeljav,
 • zavarovanja nivojskih prehodov ceste preko železnice.

S projektantskim nadzorom sodelujemo pri gradnji.


Program mobilne telefonije

Za operaterje mobilne telefonije izdelujemo projekte:

 • postavitve baznih postaj,
 • energetskih napajalnih kablov,
 • linkovskih povezav.

Po dogovoru pridobivamo tudi služnostne pogodbe, lokacijske informacije, projektne pogoje soglasodajalcev ter pridobimo gradbeno dovoljenje.


Program telekomunikacijskih omrežij

Za operaterja TELEKOM in ELEKTRO izdelujemo projekte:

 • klasičnih kabelskih omrežij s kabli z bakrenimi vodniki,
 • medkrajevnih zemeljskih optičnih kablov in ADSS (po daljnovodih),
 • omrežij z optičnimi kabli FTTH.

Po dogovoru pridobivamo tudi služnostne pogodbe, lokacijske informacije, projektne pogoje soglasodajalcev ter pridobimo gradbeno dovoljenje.


Cestni program

Za DARS,d.d. izdelujemo projekte napeljav ob avtocestah:

 • prestavitve kablov različnih operaterjev ob gradnji avtoceste,
 • postavitev sistema za KLIC V SILI.

Prav tako izdelujemo projekte tudi za DRSC in Cestna podjetja.