Podjetje:
PAP Informatika inženiring,
Podjetje za projektiranje, inženiring in intelektualne storitve d.o.o.
Čepelnikova ulica 7
1000 Ljubljana
E-pošta: info@pap.si

Kontakt: Telefonske številke:
Direktor:
Samo Pureber
01/ 500-46-00
Prokurist:
Ivan Pureber, univ.dipl.inž.el.
01/ 500-46-04
Poslovna sekretarka:
Vida Longar
tel: 01/ 500-46-00
faks: 01/ 500-46-10
Projektanti:
Andrej Šumec, inž.tk.
01/ 500-46-06
Jože Bokal, dipl. inž. el. 01/ 500-46-08
Jure Zevnik, univ. dipl. inž. el. 01/ 500-46-05
Karmen Bek, inž. tk. 01/ 500-46-07