Skupine:

Železniški program

 • Nivojski prehod NPr 69.9 Birčna vas na progi št. 80 d.m.-Metlika-Ljubljana – 2018
 • Progovno in optično kabliranje na progi R21 Ljubljana Šiška – Kamnik Graben – 2018
 • Nova žel. proga na odseku Maribor – Pesnica (SV in TK naprave) – 2018
 • Železniško postajališče Štore – izvennivojski dostop – 2018
 • Železniška postaja Grosuplje – posodobitev SV in TK naprav – 2018
 • PHO ob žel. postaji Ljubljana- Zalog in postajališču Ljubljana Polje – 2018
 • Ureditev tirov in tirnih naprav na ž.p. Ljubljana zaradi gradnje potniškega centra – 2018
 • Preureditev križišča Westrove ul. In Šmihelske ceste – ureditev NPr-ja – 2017
 • Novo železniško postajališče Lavrica – 2017
 • Novo železniško postajališče NM Šmihel – 2017
 • Izvennivojsko križanje Laško-Brezje-Šentjur (Marija Gradec) – 2017
 • Nadgradnja dostopa na peron na žel. postaji Trbovlje – 2017
 • Železnika proga Grosuplje – Kočevje, kabelska trasa SVTK – 2017
 • Obnova žel. postaje Poljčane – izven nivojsko križanje – 2017
 • Novo postajališče Solkan na progi Jesenice – Sežana – 2016
 • Nadgradnja progovnega odseka žel. proge Maribor – Šentilj –D.M. – 2016
 • Nadgradnja želežniške postaje Maribor – 2016
 • Nadgradnja odseka žel. proge Maribor – Pesnica – 2016
 • Nadgradnja želežniške postaje Pesnica – 2016
 • Nadgradnja odseka žel. proge Pesnica – Šentilj – 2016
 • Nadgradnja želežniške postaje Šentilj – 2016
 • Nadgradnja odseka žel. proge Šentilj – D.M. – 2016
 • Rekonstrukcija žel. postaje Domžale z novim podhodom – 2016
 • Novo železniško postajališče Dolgi most na progi št. 50 Ljubljana – Sežana – d.m. – 2016
 • Železniško postajališče Ravne na Koroškem na progi št. 34 Maribor – Prevalje – d.m. – 2015
 • Gradnja II. tira Maribor – Šentilj in nadgradnja obstoječega tira – 2015
 • Nadgradnja železniške proge Zidani Most – Celje – 2015
 • Obnova vozne mreže na odseku proge Pivka – Ilirska Bistrica – 2015
 • Nadgradnja odjavnice (postajališča) Dolga Gora – 2015
 • Uvedba digitalnega radijskega sistema (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju – 2014
 • Izgradnja 1,2 km 2. tira žel. proge Divača – Koper – 2014
 • Podhod na postaji Divača v km 669+814 žel. proge Lj. – Sežana – d.m. – 2014
 • Obnova voznega omrežja na progi Verd – Logatec – 2014
 • Rekonstrukcija Letališke ceste v Ljubljani – Ukinitev NPr – 2014
 • Rekonstrukcija železniške postaje Murska Sobota in odseka proge v Pavlovcih – 2014
 • Rekonstrukcija železniških postaj Ptuj, Ivanjkovci in Ljutomer ter odsekov prog pred Ormožem in v Ivanjkovcih – 2013
 • Postavitev drogov voznega omrežja in postavitev PHO na progi Pragersko – Hodoš – 2013
 • Odjavnica Zaplana II – 2013
 • Zaščita popravljalnih in čistilnih tirov na GPP Koper – 2013
 • Ureditev križanj cest z železnico na odseku Pragersko – Hodoš – 2012
 • Ureditev NPr križanja Preserske ceste z industrijskim tirom v IC Jarše pri Domžalah – 2012
 • Nadgradnja žel. proge Pragersko-Ormož-M. Sobota – 2 etapa – 2012
 • Nadgradnja žel. odseka proge Poljčane – Pragersko, odsek Sl. Bistrica – Pragersko – 2012
 • Rekonstrukcija železniške postaje Pragersko – 2011
 • Deviacija proge Grosuplje – Kočevje – 2011
 • Drugi tir proge Divača-Koper – odsek: Divača – Črni Kal – Prestavitev in zaščita SVTK – 2011
 • Nadgradnja postaje Hodoš – 2011
 • Prestavitev RDZ stolpa v Grobelnem – 2011
 • Prestavitev in zaščita SVTK naprav v Grobelnem – 2011
 • Načrt portala signala v Grobelnem – 2011
 • Železniška postaja Vintgar – SVTK naprave – 2011
 • Nadgradnja proge Pragersko-Ormož-Murska Sobota – 2011
 • Ureditev NPr 35.8 VELIKA NEDELJA 1 – 2010
 • Drugi tir železniške proge Divača-Koper, odsek Črni Kal-Koper – Zač. prestavitev SVTK – 2010
 • Prestavitev RDZ stolpa na postaji KP tovorna – 2010
 • Zavarovanje NPr 15.3 DOBREPOLJE – 2010
 • Povezovalna cesta med Tržaško in Cesto na Vrhovce;Deviacija proge LJ – SEŽANA – SVTK – (Podvoz VIČ) – 2010
 • Obnova železniške postaje LJUBLJANA – SVTK – 2010
 • Izven nivojsko križanje ceste G1-2/1313 v PUŠENCIH – 2010
 • Obnova postaje POLJČANE – 2010
 • Ureditev železniške proge (SVTK) Pivka – Il. Bistrica – d.m. zaradi ceste G1-6 in deviacije – 2009
 • Zaščita in prestavitev obst. SVTK zaradi gradnje PHO na progi Divača – Koper – 2009
 • Obnova odseka proge KOŠANA – GORNJE LEŽEČE – 2009
 • Obnova proge 5 na odseku med postajama LJUBLJANA – LJUBLJANA ZALOG – 2009
 • Ureditev NPr 54.0 BELO (na progi št. 32 Grobelno – Stranje – Rogatec – d.m.) – 2009
 • Ureditev NPr 50.3 PRISTAVA (na progi št. 33 Stranje – Imeno – d.m.) – 2009
 • Ureditev NPr 134.5 (CIKAVA – SELA) v km 134+455,16 – 2008
 • Zaščita SVTK naprav pri gradnji podvoza pod železnico TRATA – Škofja Loka – 2008
 • NPr 147.6 (Rakovnik) na progi Ljubljana – Novo mesto – Metlika – državna meja – 2008
 • Notranje signalnovarnostne naprave na progi DIVAČA – KOPER – 2008-2010
 • Nadgradnja proge PRAGERSKO – ORMOŽ-M. SOBOTA in Elektrifikacija odseka PUCONCI – HODOŠ – 2008
 • Obmova proge Ponikva – Dolga gora – 2008
 • Izvedba (lokalnega) daljinskega vodenja voznega omrežja na postajah – 2008
 • Študija možnosti gradnje nove dvotirne proge Divaca- Koper – 2007
 • Vmesno zavarovanje ob progi Pragersko – Ormož – 2007
 • Obnova žel. Proge Grosuplje- Kocevje – 2007
 • Študija izvedljivosti nove žel. povezave Trst – Divaca – 2007
 • kabliranje in modernizacija TK naprav na progi Pivka – Il.. Bistrica-dr. meja-2007
 • Posodobitev TK povezav na progi Lj – Kamnik – 2007
 • Modernizacija obstojece žel. proge Divaca – Koper – 2006, 2007
 • Gretje kretnic na železniški postaji Ponikva – 2006
 • Vozni vod na žel. postajah Kresnice, Dobova, Hoce, Ponikva, Trbovlje – 2006
 • Elektricne inštalacije in zunanja razsvetljava na žel. postaji Trbovlje – 2006
 • Izvedba protihrupne zašcite za glavno železniško progo
 • Ormož – Murska Sobota v obcini Ljutomer – SVTK naprave – 2006
 • Nadgradnja proge Pragersko – Ormož – Murska Sobota – SVTK naprave – 2006
 • Sanacija opornih zidov žel. proge Ljubljana – Zidani most – 2005
 • Elektricno gretje kretnic na postajah Trbovlje, Kresnice in Maribor Tezno – 2005
 • Izgradnja nivojskih prehodov – 2005:
  • NPr 4 Dobova, NPr 9 Brežice, NPr13 Sevnica, NPr 10 Krško,
  • NPr 21 Breg na odseku ž. proge Dobova – Ljubljana in
  • NPr Peruzzijeva Ljubljana Rakovnik na odseku ž.proge Metlika – Ljubljana
 • Prestavitev in zašcita SVTK kablov pri gradnji HE Boštanj – 2004
 • Prestavitev in zašcita SVTK kablov in vozne mreže ob prestavitvi ceste R3-679 na odseku Breg – Sevnica (nadvoz) – 2004
 • Študija – Strategija razvoja slovenskega žel. omrežja V. in X. panevropskega koridorja – 2004
 • SVTK naprave na Mednarodnem železniškem mejnem prehodu Dobova – 2004
 • Posodobitev proge SVTK naprave Pragersko – Ormož – 2003
 • Polaganje opticnega kabla na odseku žel. proge Jesenice – Boh. Bistrica – 2003
 • Slovensko Madžarka železniška proga Puconci – Hodoš:- 1997-1999

Bazne postaje mobilne telefonije

Gradnja baznih postaj za operaterja TELEKOM SLOVENIJE

 • LJ Kolinska SŽ, Cirkovce, Trebnje cerkev, Golte smučišče, Tenetiše – 2018
 • VE skakalnica II, Dravski dvor , Krško Videm, Mali Podljuben – 2017
 • Pišece, Radomlje, Žužemberk cerkev, Pristava pri Gorici, CE – PTT – 2016
 • Proseniško – PZI; Trbovlje IBT – PZI; Grabrovec cerkev – PZI, Polzela GD – PZI, Velika planina – PZI – 2014
 • NM CGP – PGD in PZI, LJ – Vič TLK, Bled II – PZI, Ilirija – PZI – 2015
 • Limbuš- Prinčev hrib, LJ Kersnikova – 2013
 • Vižin – PZI; LJ – Rožna dolina Azur, LJ Cerkev Trnovo, Gotovlje – PZI – 2012

Gradnja baznih postaj za operaterja MOBITEL

 • Ljubljana – Lesnina; Pržan – AC; Brič; LJ-Žito Tržaška, MNZ Cerknica, LJ-Stanežiče – 2011
 • Trzin IC, MNZ Bežigrad – 2010
 • Gruškovje, Rožna dolina AZUR, Podkraj – alternativni viri – 2010
 • Gozd nad Kamnikom, Ob železnici, LJ LPP, Železna cesta, Jelšane – 2009
 • LJ Slovenčeva, GLIN – Nazarje, Antenski stolpi na Rebrnicah, Podkraj, Korada – Lig – 2008
 • Videm Dobrepolje, Ribno, Grajena – 2007
 • Koreno, Škrilje Sarsko, Vrhnika TLK, Sp. Brezovo, Srednje Jarše, Strmec pri Destrniku – 2006
 • Jesenice – dimnik, Slivnica-SŽ, Žepina, Preloka, Brezovica SŽ, Summit motors, – 2005
 • Kemijski inštitut, Poljane, Šentjur II, LEK – Celovška – 2004

Gradnja baznih postaj za operaterja TELEMACH

 • SE1662A Sela Šumberk – 2018
 • LJ151C Dravlje, SE1655 RT Krška vas, SE1623 Cerklje ob Krki – 2017
 • NE2554 RT Luče, LJ119 Poljanski nasip – 2016

Gradnja baznih postaj za operaterja TUŠMOBIL

 • Komunala Ptuj – PZI, Šmartno ob Paki – PZI, Občina Velenje – PZI, Vodni stolp Slovenja vas – PZI – 2014
 • Filovci – PID, Vransko PID, Kalce – PID, Zagorje ob Savi – PID – 2012
 • Sodišinci, Juršinci – 2011
 • Dragomelj – 2010
 • Hruševje – 2010
 • Arenda, Šmarje pri Jelšah – 2009
 • Ruše, Logatec, Sremič Krško – 2008

Gradnja baznih postaj na daljnovodih – naročnik STELCOM

 • Krašce, Korte, Liplje – 2018
 • Sevnica, Tihaboj – 2017

Gradnja baznih postaj za operaterja SIMOBIL – NN priključki

 • Šmaver, Salonit Anhovo, Stegne – 2016
 • Poljane – PZI, Slovenčeva – PZI – 2015
 • Hotel Jama – PZI, Samski dom Snaga – PZI – 2016
 • Borovnica – PGD, Nova Cerkev – PGD – 2012

Gradnja baznih postaj za operaterja SIMOBIL (1998 – 2003)

 • Podbrezje, Goli vrh, Žajcica, Koreno, Šmartno ob Savi, Kredarica, Laze, Fužine mlin, Hotel Bajt, Drsališce Tabor, Podcetrek, Crnuce, Hala Tivoli

Gradnja sistema za pokrivanje notranjih prostorov z GSM signalom – (2003-2005)

 • Krka II, Novo mesto, Kremen – Šentjernej, PIKOL – Nova Gorica, NIL d.o.o. – Ljubljana, AC baza Kozina, MIR – Gornja Radgona, Onkološki inštitut
 • Gradnja linkovskih povezav med baznimi postajami
 • Gradnja tehnološkega projekta sistema GSM in UMTS ter sistema prenosa za mobilno telefonijo – MOBITEL

Program telekomunikacijskih omrežij (TELEKOM, ELEKTRO)

TELEKOM SLOVENIJE d.d.

 • Optične povezave do baznih postaj – PZI – 2014, 2015
 • MOK BUKOVICA-KOSTANJEVICA NA KRASU – OPATJE SELO – 2009
 • Postavitev telekomunikacijse omare v vasi VIPOLŽE – 2009
 • Postavitev telekomunikacijse omare v vasi GOZD – 2009
 • Izvedba dostopovnega omrežja FTTH – obmocje Renc in zaselkov-2007
 • Krajevno in razvodno kabelsko omrežje Vrhnika – Sever – 2006
 • Izgradnja MK in OK LC Ptuj Breg – Jurovci – LC Majšperk – 2006
 • Izgradnja medkrajevnega opticnega kabela PX Trebnje – LC Catež – 2006
 • Izgradnja medkrajevnega opticnega kabla LC Lenart – LC Volicina – 2006
 • Izgradnja medkrajevnega opticnega kabla (MK-OK) LC Lenart – LC Jurovski dol- 2006
 • Prestavitev in zašcita TK vodov ob rekonstrukciji Ceste R3-679, odsek 3909 Breg – Sevnica – Brestanica, pododsek km 5+000 – km 6+990 -2005
 • Krajevno in razvodno kabelsko omrežje ter kabelski komunikacijski sistem (KKS) LC Lavrica-2005

ELEKTRO SLOVENIJE d.o.o. in ELEKTRO DISTRIBUCIJA

 • OPGW RTP Bežigrad – RTP Žale – 2017
 • OPGW RTP Žiri – 2016
 • Optični kabel na relaciji RTP Grosuplje – RTP Polje – 2011
 • Optični kabel na relaciji RP Vrhnika – RP Kozarje – 2011
 • Optični kabel na relaciji RP VRHNIKA – RP KOZARJE – 2008
 • ADSS opticni kabel RTP Domžale – RTP Litija – 2005
 • TK vodi DEM ob ceste R3-709 MB (Pobrežje)-Pernica, odsek 8614 Melje-Malecnik – 2005
 • Opticni kabel RTP Jesenice – PLATO Karavanke – 2004
 • Svetlovodni kabel RTP Cerkno – RP Cerkno – 2003
 • Opticni kabel KBV 20 kV in TK povezava RTP Sežana – Italija – 2003
 • Svetlovodni kabel Poslovna stavbe Elektro Primorska v Novi Gorici – TP Rožna Dolina -2002
 • Montaža OPWR – opticni kab. sistem DV 2x110Kv Hudo – Crnomelj, odsek Hudo – Gotna vas – Osojnik-2001

OSTALO

 • Elaborat prečkanja železniške proge v Hočah – 2016
 • Priključitev na optično omrežje Softnet – Otoče – 2015
 • Prestavitev in zaščita TK in CATV omrežja v Tišini – 2015
 • Prestavitev in zaščita TK voda v Šentjoštu – 2014
 • Podhod na postaji Divača v km 669+814 žel. proge Lj. – Sežana – d.m. – 2014
 • Prestavitev in zaščita TK vodov v Divači na območju krožišča na Kraški cesti – 2014
 • TK prikljucek za poslovno proizvodni objekt Trnovec – 2006
 • Prestavitev internih TK inštalacij za skladišce Petrol v Zalogu – 2005
 • Prestavitev in zašcita TK vodov ob gradnji poslovno stanovanjskega objekta na Dolenjski cesti 138, Ljubljana – 2005
 • Postavitev videonadzornega sistema na železniških postajah: Rakitovec, Lendava, Ilirska Bistrica, Metlika, Središce ob Dravi – 2005
 • Opticni kabel Protokolarni objekt Brdo – 2004
 • CATV kabelski komunikacijski sistem Ribnica na Pohorju -2002

Cestni program

KLIC V SILI OB AVTOCESTNEM OMREŽJU V RS

 • AC A4 Slivnica – MMP Gruškovje (Meja HR), PZI – 2014
 • AC A4 Slivnica – MMP Gruškovje (Meja HR) PZI/PID – 2012/2017
 • AC Slivnica – Draženci – 2006
 • HC H4 Razdrto – meja Italija, odsek Razdrto – Selopododsek Razdrto – Vipava -2006
 • HC Koper – Izola – 2006
 • AC Cogetinci – Vucja vas – 2005
 • AC odsek Trojane – Blagovica – 2005
 • AC Karavanke – Obrežje, odsek Vrba – Peracica – 2005
 • AC Karavanke – Obrežje, odsek Šentvid – Koseze – 2005

PRESTAVITEV IN ZAŠCITA TK, CATV VODOV IN SVTK NAPRAV

 • TK prestavitev Suhadole – 2018
 • Prestavitev in zaščita TK vodov ob rekonstrukciji ceste Dole – Ponikva – Loče – 2017
 • Rekonstrukcija podvoza Podklanc v km 64+528 in ureditev NPr v km 64+921 na regionalni žel. progi št. 34 Maribor – Prevalje – d.m. – 2015
 • Vzhodna obvozna cesta mesta Ormož – 2015
 • Prestavitev in zaščita TK vodov v Divači na območju krožišča na Kraški cesti – 2014
 • Rekonstrukcija Letališke ceste v Ljubljani – Ukinitev NPr – 2014
 • Rekonstrukcija LC352100 Breže-Jurjevica-Ribnica pod pokopališčem Sv. Križ v Jurjevici – 2012
 • Cesta G2-104 Želodnik-Mengeš-Vodice – 2011
 • HC Koper – Izola – 2006
 • AC Cogetinci – Vucja vas – 2005
 • AC Ponikve – Hrastje – 2005
 • AC Maribor – Lenart – 2005
 • AC prikljucek Celje zahod – Lopata- 2004
 • TK vodi DEM ob cesti R3-709 MB (Pobrežje) -Pernica, odsek 8614 Melje – Malecnik – 2005
 • Cesta R3 Tacen – Šmartno – 2005
 • Krožišce Spodnji Brnik – 2005
 • Cesta R2-425, odsek 1265 Poljana – Mežica – 2005